Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej zaprasza do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne który organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i są ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego do konkursu w najbliższej placówce terenowej KRUS w terminie do 31 marca 2017 roku. Dla laureatów konkursu regionalnego, wojewódzkiego i krajowego przewidziane są cenne nagrody.

Szczegółowe informacje o konkursie uzyskasz w placówkach Kasy, w prasie rolniczej oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału
w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Od 2003 roku  Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z  Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Patronat medialny: TVP1, Telewizja Interaktywna Agro News com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, miesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik Rolniczy magazyn rolniczy Agro profil, Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

W czternastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe
– w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 75KM.

Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS  oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć
w najbliższej PT lub OR KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 roku.

Właściciele gospodarstw mają okazję zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podstawą oceny gospodarstwa jest sprawdzenie czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w zgłoszonym gospodarstwie, a także czy eliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Komisje regionalne i wojewódzkie odnotowują zagrożenia w „Arkuszu oceny gospodarstwa”.

Podczas oceny brane są pod uwagę;

 1. ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 2. stan budynków inwentarskich i gospodarczych w tym; schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
 3. wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
 4. stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
 5. warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 6. stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
 7. rozwiązania  organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
 8. estetyka gospodarstwa.

W skład komisji wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

1 Komentarz

 1. Karol napisał(a):

  Muszę wygrać

Dodaj komentarz

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu