Od lipca zmienią się zasady selektywnej zbiórki odpadów. Będą one zbierane z podziałem na: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji. Ma to podnieść poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych rodzajów odpadów komunalnych.

1 lipca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Resort środowiska motywuje zmiany tym, że obecnie w Polsce tylko 26 proc. śmieci jest poddawanych recyklingowi. Zgodnie z unijnymi regulacjami Polska musi w 2020 roku uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Dostosowanie najpóźniej do 2022 r.

Mimo, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca, samorządy będą miały czas na wprowadzenie nowych zasad aż do 2022 r. Wszystko zależy od tego, kiedy i na jaki okres została podpisana umowa na wywóz odpadów. W przypadku dokumentów podpisanych przed datą wejścia w życie rozporządzenia dawny tryb segregacji zostanie zachowany, najpóźniej do 2022 r.

Segregacja zaczyna się w domu

Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych, gdyż są one wartościowymi surowcami. Większą część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe produkty, m.in. kubki, doniczki, meble czy ubrania. Jak twierdzi ministerstwo środowiska - składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

Pojemnik niebieski oznaczony napisem „PAPIER”

Wyrzucamy:

● opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
● katalogi, ulotki, prospekty,
● gazety i czasopisma,
● papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
● zeszyty i książki,
● papier pakowy,
● torby i worki papierowe.

Nie wyrzucamy:

● ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
● papieru lakierowanego i powleczonego folią,
● papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
● kartonów po mleku i napojach,
● papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet,
● pieluch jednorazowych i podpasek,
● zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
● ubrań.

Pojemnik zielony oznaczony napisem „SZKŁO”

Wyrzucamy:

● butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
● szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wyrzucamy:

● ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
● szkła okularowego,
● szkła żaroodpornego,
● zniczy z zawartością wosku,
● żarówek i świetlówek,
● reflektorów,
● opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
● luster,
● szyb okiennych i zbrojonych,
● monitorów i lamp telewizyjnych,
● termometrów i strzykawek.

Pojemnik żółty oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”

Wyrzucamy:

● odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
● nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
● plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
● opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
● opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
● plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
● aluminiowe puszki po napojach i sokach,
● puszki po konserwach,- folię aluminiową,
● metale kolorowe,- kapsle, zakrętki od słoików,
● zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wyrzucamy:

● butelek i pojemników z zawartością,
● opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
● opakowań po olejach silnikowych,
● części samochodowych,
● zużytych baterii i akumulatorów,
● puszek i pojemników po farbach i lakierach,
● zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Pojemnik brązowy oznaczony napisem „BIO”

Wyrzucamy:

● odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
● gałęzie drzew i krzewów,
● skoszoną trawę, liście, kwiaty,
● trociny i korę drzew,
● resztki jedzenia.

Nie wyrzucamy:

● kości zwierząt,
● odchodów zwierząt,
● popiołu z węgla kamiennego,
● leków,
● drewna impregnowanego,
● płyt wiórowych i MDF,
● ziemi i kamieni,
● innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Odpady niebezpieczne nie do pojemników!

Zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po środkach ochrony roślin, a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) oddajemy w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach, aptekach oraz punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u. Informację o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdziemy na stronie internetowej gminy.

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu