Informujemy, że otrzymaliśmy odpowiedź od Urzędu Gminy Tomice na wniosek złożony dniu 25 lipca 2017 roku z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w kwestii protokołów Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansów i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury Rady Gminy Tomice. Do tej pory, mimo naszych starań i upomnień, nie są one publikowane ani na stronie Gminy Tomice ani na BIP co utrudnia prowadzenie analiz i opracowań w oparciu o te dane (protokoły), a także uniemożliwia śledzenie aktualnych działań gminy.

Od dnia dzisiejszego protokoły można przeglądać na podstronie UG Tomice.

Udostępniamy protokoły:

  • Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury Rady Gminy Tomice (aktualizacja od października 2016 r.)
  • Komisji Finansów i Infrastruktury Rady Gminy Tomice (aktualizacja od listopada 2016 r.)
  • Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tomice (aktualizacja od października 2016 r.)

Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Zobacz protokoły

Prawo dostępu do protokołu sesji rady gminy ma swoje źródło zarówno w przepisach konstytucyjnych, jak i ustawie.
Zgodnie z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Uprawnienie to znajduje potwierdzenie w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), która w art. 11b ust. 1 przewiduje jawność działalności organów gminy, precyzując w ust. 2, że jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Dodaj komentarz

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu