W dniu wczorajszym (9 września) zgodnie z zaproszeniem, każdy mieszkaniec Gminy Tomice mógł uczestniczyć w prawie 3-godzinnym (od 15:30 do 18:20) spotkaniu poprowadzonym przez specjalistów z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych: Panią Katarzynę Śnigórską i Pana Krzysztofa Kusa. Szkolenie było zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej, w odpowiedzi na prośbę mieszkańców Sołectwa Tomice zgłoszoną na Zebraniu Wiejskim w VI kadencji oraz na podstawie harmonogramu szkolenia mieszkańców z zakresu programu Natura 2000 (występującego w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice) na lata 2004 – 2015.

Na szkoleniu został omówiony rys historyczny powstania programu Natura 2000,  funkcjonującego w całej Unii Europejskiej. Poruszono także kwestie dotyczące obszaru Doliny Dolnej Skawy znajdującego się także w Gminie Tomice w części południowej, na niewielkim obszarze, sięgającym od południa do Gminy Wadowice. W Gminie Tomice Dolina Dolnej Skawy obejmuje Sołectwa: Tomice, Witanowice, Woźniki oraz Radocza. Dolina Dolnej Skawy jest jednym z największych w Polsce południowej kompleksów stawów i liczy ponad 7 tys. ha. Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków. U podstaw funkcjonowania takich obszarów leży Dyrektywa Ptasia, silnie powiązana z Dyrektywą Siedliskową. Oba te dokumenty definiują funkcjonowanie sieci Natura 2000. Według informacji przekazanych w czasie szkolenia, ograniczenia w gospodarowaniu zasobami ludzkimi w Gminie Tomice, związane z siecią Natura 2000 nie są tak wielkie, jak powszechnie się wydaje. Natura 2000 według podstawowej zasady zrównoważonego rozwoju umożliwia funkcjonowanie obok siebie ludzi i przyrody z poszanowaniem praw obu stron, w tym podstawowych praw do funkcjonowania ludzi w środowisku. Błędem było, na początku wprowadzania sieci Natura 2000 w Polsce ( kiedy nasz kraj przystąpił do Unii Europejskiej w 2004 roku), że nie przeprowadzano konsultacji z gminami. Od 2004 r. minęło ponad 10 lat, zasady funkcjonowania sieci Natura 2000 są w Polsce lepiej znane i wg Pani Śnigórskiej nie jest to taki diabeł straszny jak go malują. Część problemów związanych z gospodarowaniem na obszarach Natura 2000 może wynikać z niedostatecznej wiedzy w niektórych urzędach. Zatem w przypadku wątpliwości, warto zwrócić się z pytaniem do instytucji sprawujących bezpośredni nadzór nad obszarami Natura 2000. Są to Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (RDOŚ). W przypadku Doliny Dolnej Skawy odpowiednim oddziałem jest RDOŚ w Krakowie. Można również kontaktować się z różnymi organizacjami funkcjonującymi w Małopolsce, na przykład z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. W razie wystąpienia indywidualnych potrzeb ze strony mieszkańców ­ nakierowaniem na właściwy kontakt służy Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej.

Na szkoleniu poruszona została bardzo ważna kwestia aktu prawa miejscowego, obowiązującego w Gminie Tomice od września 2014 r.: planu zadań ochronnych dla obszaru Dolina Dolnej Skawy. Jest to ważny dokument dla mieszkańców, którzy mogli uczestniczyć w jego tworzeniu w ramach konsultacji społecznych. Plan powinien być znany mieszkańcom obszaru Dolina Dolnej Skawy. Można go znaleźć na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

 

Mirosław Tłomak
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tomickiej
z podziękowaniem dla mieszkańców za obecność na szkoleniu.

Szczególne podziękowania dla Starosty Wadowickiego za osobiste przybycie.
Tomice 10 września 2015 r.

Dodaj komentarz

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu