Konsultacje do projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Program współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi jest b. ładnym dokumentem, ale należy więcej tych punktów wspólnie realizować i aktywnie. Zachęcić młode pokolenie, ale też seniorów do społecznych działań. Brak tego w programie współpracy.

Proponujemy zwiększyć budżet dla współpracy z organizacjami pozarządowymi na następny rok szczególnie na nowe zadania:
icon-wsparcie

Dofinansowanie udziału wkładu własnego organizacji w projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych

Wpisać w budżet 2017 dodatkowe środki na wkłady własne do projektów dla organizacji którym uda się pozyskać środki zewnętrzne, wspierajmy aktywne grupy i ciekawe pomysły. Pokażny innym Gminom, że Tomice wspierają swoje NGO i są innowacyjne.

Kwota 6000 zł
icon-eco

Działania w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa

Edukacja ekologiczna, szkolenia i akcje informujące dla dzieci i dorosłych o zagrożeniach dzikich wysypisk w lasach, nad rzekami, monitoring dzikich wysypisk. Zrobienie akcji "drzewko za surowce wtórne" z Lasami Panstwowymi. Akcja informująca jak wpływa spalanie śmieci na nasze zdrowie. "Palenie śmieci jest poważnym problemem, z którym borykają się lokalne społeczności. Dym ze spaania odpadów to emisja nie tylko pyłów zawieszonych, ale również szeregu toksycznych i rakotwórczych substancji, które zawierają lepiszcza na bazie aldehydu, formaliny, fenolu i mocznika. Podczas ich spaania uwalniane są toksyczne gazy."

Kwota 5000 zł
Sugerujemy, aby gmina poszukiwała możliwości form wsparcia swoich NGO w zakresie podnoszenia ich kompetencji i w postaci np. projektu ze środków zewnętrznych bądź współpracy z innym podmiotem, czego brakowało w poprzednich latach.

Dodaj komentarz

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu