10.03.2016r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania „Strategii rozwoju gospodarczego obszaru Doliny Karpia ze szczególnym uwzględnieniem turystyki, agroturystyki oraz stref aktywności gospodarczej w Zatorze oraz lokalnych produktów i marek lokalnych”.

W spotkaniu wzięli udział włodarze gmin Doliny Karpia tj. – Burmistrz Zatora Mariusz Makuch, Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak, Wójt Polanki Wielkiej Grzegorz Gałgan, Wójt Gminy Przeciszów Bogdan Cuber, Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, Asystent Wójta Gminy Spytkowice Adam Latko, Prezes Stowarzyszenia Dolina Karpia Franciszek Sałaciak, Prezes Zatorskiej Agencji Rozwoju Szymon Smreczyński, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Dolina Karpia Anna Świątek, Kierownik Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia Piotr Domagała oraz wykonawca strategii Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna.

Strategia obejmować będzie obszar siedmiu gmin Doliny Karpia i finansowana jest z funduszy szwajcarskich w ramach projektu rozwojowego „Dolina Karpia – szansa na przyszłość – Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy, jakości życia na obszarach wiejskich”.

Podczas spotkania konsultacyjnego przyjęto harmonogram prac nad strategią, w tym określono zakres oraz ramy czasowe opracowania w/w dokumentu. Realizacja „Strategii rozwoju gospodarczego …”podzielona będzie na następujące etapy: Etap I Inwentaryzacja: 1. Analiza desk research (w tym uwarunkowania rozwoju turystyki oraz inwentaryzacja zasobów), 2. Metodologia badań sondażowych i jakościowych, 3. Przeprowadzenie badań sondażowych, 4. Określenie grup docelowych oraz określenie mocnych i słabych stron, 5. Raport z prac inwentaryzacyjnych, analitycznych i badawczych, Etap II konsultacje: 6. Konsultacje elektroniczne, 7. Spotkania konsultacyjne (3 spotkania) liderzy lokalni, przedsiębiorcy, mieszkańcy, 8. Opracowanie podsumowania konsultacji raportu z badań, Etap III 9. Opracowanie Strategii Rozwoju Gospodarczego

Dokument ten określi nie tylko kierunki rozwoju turystyki Gmin Doliny Karpia ale także posłuży do zdiagnozowania, jakie istnieją lub mogą wystąpić w przyszłości szanse lub zagrożenia oraz do identyfikacji mocnych i słabych stron naszych zasobów.

Strategia zostanie opracowana do lipca 2016r.

www.zator.pl

Dodaj komentarz

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu