4. kwietnia 2016 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej złożyło do Urzędu Gminy Tomice projekt dotyczący obniżenia opłaty za odbiór śmieci dla rodzin wielodzietnych w rozumieniu Karty Dużej Rodziny do 1 zł za miesiąc.

Wedle informacji zamieszczonych na stronie Urzędu Gminy Tomice, 25 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 14.15 rozpocznie się XXIII sesja Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018 podczas której zostanie rozpatrzony i – mamy nadzieję uchwalony – złożony przez nasze stowarzyszenie projekt.

Na podstawie przepisów o pomocy społecznej oraz art. 27 ustawy o Karcie Dużej Rodziny gmina może przyznawać rodzinom wielodzietnym dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą takiej dopłaty są uchwały dotyczące gminnej Karty Dużej Rodziny, a nie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Mamy nadzieję, że złożony projekt poprawi sytuacje finansową rodzin wielodzietnych a Urząd Gminy Tomice dowiedzie, że prowadzi politykę prorodzinną.

Treść wniosku złożonego w UG Tomice z 4 kwietnia 2016 r.:


Wójt Gminy Tomice
Rada Gminy Tomice

Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (tj Dz.U. z 2013 poz 199 ze zm.) składam wniosek o zmianę opłat za odbiór odpadów dla rodzin wielodzietnych w rozumieniu Karty Dużej Rodziny na 1 zł za miesiąc.

W Gminie nie ma do tej pory żadnej zniżki dla osób tzw. Karty Dużej Rodziny. Na stronach Urzędu Gminy w dniu 28 stycznia 2016 została zamieszczona informacja na ten temat i jest to propozycja która włączy Urząd Gminy aktywnie do tego programu. Nie jest to znaczna kwota dla Gminy, ale dla rodzin +3 będzie to miało znaczenie, że kilkadziesiąt złotych będzie w budżecie rodziny więcej i Gmina będzie aktywnie wspierała politykę prorodzinną.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin +3 zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Karta ułatwia rodzinom +3 dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Do współpracy w ramach Karty Dużej Rodziny mogą przystąpić podmioty niezależnie od sektora, czy jego wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawneń dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Zniżki mogą oferować instytucje publiczne, przedsiębiorcy prywatni, stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty.

Z poważaniem,
Mirosław Tłomak
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej


Zobacz skan dokumentu

Odpowiedź od Urzędu Gminy Tomice z 10 maja 2016 r.:

 

Zobacz skan dokumentu

Dodaj komentarz

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu