Informujemy, że Wójt Gminy Tomice poddaje konsultacjom projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

  • W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Konsultacje są przeprowadzane w dniach od 11 października do 25 października 2017 r.
  • Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
  • Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza, po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
  • Projekt Programu oraz formularz konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice oraz udostępniony w Urzędzie w pok. nr 15.
  • Wypełnione formularze konsultacji w terminie do dnia 25 października 2017 r. można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, przesłać pocztą na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na adres gmina@tomice.pl.

Wspólnie zadbajmy o naszą Małą Ojczyznę!

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Tomice z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Formularz konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Program współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok – PROJEKT

Dodaj komentarz

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu