W związku z uchwałą Nr XXVII/2016/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 28.07.2017 r. do dnia 29.08.2017 r. na obszarze rewitalizacji (wyznaczonego uchwałą Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice) w formie:

  1. Spotkania warsztatowego organizowanego dla mieszkańców obszaru rewitalizacji obejmującego tereny jednostki Tomice Wschód oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których omówione zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 oraz zapisanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Warsztaty mają na celu zwiększenie udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji. Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 03.08.2017 o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice – sala sesyjna – pok. nr 3.
  2. Zbierania uwag za pomocą formularza zgłoszeniowego propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 i ankiety, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice – www.tomice.pl (zakładka „REWITALIZACJA”). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć od dnia 28.07.2017 r. do dnia 29.08.2017 r. do Urzędu Gminy Tomice drogą korespondencyjną (ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice) oraz elektroniczną na adres: gmina@tomice.pl, a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu.
  3. Debaty publicznej dla obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji Gminy Tomice. Debata odbędzie się w dniu 28.08.2017 r. godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice – sala sesyjna – pok. nr 3.

Jak informuje Wójt Gminy Tomice projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz zgłoszeniowy propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych (uwag oraz propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych) do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 oraz ankieta będą dostępne od dnia 28.07.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice – wwww.tomice.pl (zakładka „REWITALIZACJA”) oraz w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Tomice – w godzinach pracy Urzędu. Formularz zgłoszeniowy oraz ankietę będzie można również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tomice w godzinach pracy Urzędu.

To od Ciebie zależy jak wygląda Twoja Mała Ojczyzna – nie bądź obojętny!

Zapraszamy do czynnego udziału w debacie która odbędzie się w dniu 28.08.2017 r. godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice – sala sesyjna – pok. nr 3!


Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji). Gminny program rewitalizacji jest sporządzany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały rady. Rada Gminy Tomice uchwałą Nr XXVI/190/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. wyznaczyła na terenie Gminy Tomice obszar rewitalizacji pn. Tomice Wschód.

Tomice Wschód – nieruchomości zabudowane przy odcinkach ulic: Floriańskiej (tereny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), Dworskiej (do torów kolejowych), Wadowickiej (do potoku Tomickiego), Podlesie (tereny za Delikatesami Centrum), Osiedlowej, Spacerowej, Strażackiej, Długiej (część), Sąsiedzkiej, Św. Jakuba, Starowiejskiej, Miłej, Radosnej, Wesołej, Wiśniowej, Wojska Polskiego (część), Morelowej, Ogrodowej, Sadowej, Pańskiej, Podstawie (część).

Dodaj komentarz

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu