Właśnie rozpoczął się rok szkolny i z tej okazji wszystkim uczniom życzymy świetnych wyników w nauce. My również nie próżnujemy – w czerwcu zakwalifikowaliśmy się do 2 edycji “Kursu fundraisingu dla organizacji prowadzących działania strażnicze” który rozpoczynamy we wrześniu. “Strażnicy” to intensywny kurs foundraisingu organizowany przez Fundacje Akademia Organizacji Obywatelskich. Edukacja zorganizowana będzie w modelu PROMENGO, co oznacza łączenie szkoleń stacjonarnych, nauki online oraz praktycznego wdrożenia rozwiązań w organizacji.

„Kurs fundraisingu dla organizacji prowadzących działania strażnicze” jest kursem blended-learningowym, składającym się z kilku elementów, które stanowią obowiązkową całość.

Co nas czeka?

Szkolenia stacjonarne

W ramach kursu zorganizowanych zostanie 5 dwudniowych szkoleń stacjonarnych (16h każde), poświęcone następującym tematom:

1. Tworzenie strategii fundraisingowej. Zarządzanie fundraisingiem w organizacji

a/ Pozyskiwanie środków na działania strażnicze – dylematy etyczne i praktyczne.
b/ Elementy strategii fundraisingowej dla organizacji realizującej działania strażnicze Jak tworzyć strategię – etapy, zasady. Różne podejścia do tworzenia strategii.
c/ Zarządzanie fundraisingiem w organizacji. Podział zadań i odpowiedzialności. Jakie zadania wchodzą w zakres prac osób odpowiedzialnych za fundraising. Procedury i narzędzia ułatwiające zarządzanie fundraisingiem.

2. Metody i techniki fundraisingowe

a/ Metody i techniki fundraisingu pozagrantowego opartego na relacjach.
b/ Jak decydować o wyborze metod, co brać pod uwagę? Wady i zalety wybranych metod.
c/ Przegląd narzędzi fundraisingowych uwzględniający przydatność dla organizacji realizujących działania strażnicze – kampania 1%, zbiórki publiczne, crowdfunding, direct mailing, metody bezpośrednie (D2D, F2F, DD), odpisy od wynagrodzeń (payroll deductions), programy członkowskie, kampanie skierowane do major donors, marketing wiązany.

3. Planowanie i realizacja kampanii fundraisingowej

a/ Jak definiować cele kampanii?
b/ Określanie docelowych darczyńców – segmentacja. Uwzględnienie specyfiki organizacji realizujących działania strażnicze w wyborze grup darczyńców.
c/ Kanały docierania do potencjalnych darczyńców.
d/ Komunikacja wizerunkowa i komunikacja sprzedażowa.
e/ Jak konstruować apel o wsparcie?
f/ Po co nam „lista zakupów”?
g/ Etapy planowania kampanii.

4. Uwarunkowania prawne fundraisingu.

a/ Formy finansowego i pozafinansowego wspierania działalności organizacji w świetle prawa.
b/ Prawo podatkowe a fundraising.
c/ Uwarunkowania prawne dotyczące zbiórek publicznych, przetwarzania i ochrony danych osobowych, wykorzystywanie wizerunku osób trzecich do celów kampanii.

5. Zjazd o charakterze podsumowującym i superwizyjnym.

Prezentacje planów i zrealizowanych kampanii. Omówienie doświadczeń, sukcesów i niepowodzeń. Nauka w systemie P2P (peer to peer), moderowana przez trenerów i superwizorów.

Praca wdrożeniowa

Niezbędnym elementem kursu jest przygotowanie praktycznej pracy wdrożeniowej, planu kampanii fundraisingowej. Praca powstawać będzie etapami, po każdym z pierwszych czterech zjazdów osoby uczestniczące zobowiązane będą do realizowania mniejszych zadań, stanowiących podstawę do sformułowania planu kampanii.

Po 1. zjeździe – opracowanie wybranych elementów strategii fundraisingowej dla
własnej organizacji, zaplanowanie sposobu przygotowywania strategii/kampanii w organizacji macierzystej.

Po 2. zjeździe – opracowanie planu wykorzystania wybranych metod
fundraisingowych dla własnej organizacji.

Po 3. zjeździe – opracowanie założeń kampanii fundraisingowej dla własnej
organizacji.

Po 4. zjeździe – przygotowanie kompletnej kampanii fundraisingowej i jej realizacja w ciągu 3 miesięcy.

Konsultacje eksperckie

Każda osoba uczestnicząca w kursie będzie miała możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji ze specjalistami i trenerami, w wymiarze 5 godzin na osobę.

Konsultacje koleżeńskie

Każda osoba uczestnicząca w projekcie będzie zobowiązana do udzielenia minimum 5 godzin konsultacji koleżeńskich w zakresie fundraisingu przedstawicielom organizacji strażniczej nieuczestniczącej z programie.

Harmonogram kursu

14 września 2017 – Webinarium otwierające kurs
22-23 września 2017 – I zjazd
24-25 listopada 2017 – II zjazd
12-13 stycznia 2018 – III zjazd
16-17 marca 2018 – IV zjazd
15-16 czerwca 2018 – V zjazd

Więcej informacji: Strona internetowa Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich

„Kurs fundraisingu dla organizacji prowadzących działania strażnicze” realizowany jest w ramach projektu „Niezależne finansowanie – silniejsze organizacje strażnicze” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dodaj komentarz

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu